Polis alımı ne vakit? Polis alımı kuralları neler? PMYO müracaat kuralları nelerdir? PMYO taban puanları…

Polislik taban puanları, 2022 YKS imtihan sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. TYT puanına nazaran alım yapan Polislik Meslek Yüksekokulu‘na müracaatta bulunacak olanlar, polislik için kaç puan alınması gerektiğini merak ediyor.

Polis Akademisi Başkanlığının internet adresinden yapılan duyuruya nazaran Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 aday öğrenci alımı yapılacak. İşte, Polis Meslek Yüksekokulları’na giriş için bilinmesi gerekenler…

PMYO MÜRACAATLARI NE VAKİT?

Polis olmak isteyen adaylar, 25 Temmuz – 05 Ağustos 2022 tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak müracaatlarını yapabileceklerdir. İmtihanlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokulları’nda eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

POLİSLİK PMYO TABAN PUANLARI 2022

Polislik taban puanları 2022 senesi için şimdi açıklanmadı. Geçen yıllarda müracaatlar için ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları İmtihanında; TYT puan tipinden en az 250,000 (iki yüz elli) puan alınmış olması gerekiyordu.

Geçmiş yılların PMYO taban puanları ise şöyle:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLI MÜRACAAT ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

ç) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş İmtihanında; belirlenen puan cinsinden ya da tiplerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2022 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları İmtihanında TYT puan tipinden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

d) Şehit ve görev malulü olanların eş ve çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak. (2022 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları İmtihanında TYT puan tipinden en az 200,000 (iki yüz) ham taban puan almış olmak.)

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, imtihanın yapıldığı yılın ekim ayının birinci günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış ve imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi prestijiyle 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri ortasında doğmuş olmak)

g) Uzunluk ölçüsü, vücut kitle indeksi ile sıhhat tarafından Sıhhat Yönetmeliğinde belirtilen kaideleri taşımak.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm uzunluk uzunluğu olacaktır.)

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Vücut Kitle İndeksi olacaktır.)

ğ) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak.

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile;

1) Taammüden işlenen bir cürümden ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş

olsa dahi bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı hatalardan ötürü mahkûm olmamak yahut bu kabahatlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

i) Süreksiz kayıt tarihi prestijiyle rastgele bir siyasî partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

j) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak.

k) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

m) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

n) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

o) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya tüzel bir pürüzü bulunmamak.

Yorum yapın