Sen tövbe kapısını ihmal etme

Size de vakit zaman işlediğiniz günahlardan ötürü güya dönülmez bir yola girmişsiniz, hissi geliyor mu? Muharrir Harun Michael Sugich, Ve Allah Kalpleri Döndürür kitabıyla bu niyetlere sahip Müslümanlara tövbe kapısının her vakit açık olduğunu, gösteriyor. Çeşitli hidayet kıssalarının yer aldığı kitap eski menkıbeleri günümüz insanına çağdaş bir lisanla aktarıyor.

Kitabı hangi emelle yazdınız?

Dünyanın dört bir yanından genç Müslümanlarla konuştuğumda insanların günah işlemek için yaratıldığını anlamadıklarını gördüm. Hatta yapmış olabilecekleri yanlış aksiyonlar için bir suçluluk yükü taşıyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Eğer günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyen, Allah’tan mağfiret dileyen ve onları bağışlayan öteki bir kavim getirir.”

Allah insanları günah işlemek için mi yarattı yani?

Günahı, inançsızlıkla eşitleyen bir görüşle yetişen Müslümanlar için bu hadisler şaşırtan olabilir. Bunları anlamanın anahtarı, tevbenin dinamik, daima yenilenen bir dönüş süreci olduğunu anlamaktır. Günah sürece, günahtan dönüş, sonra yeniden günah sürece, süreç tamamlanana kadar tövbe hakkı olması fikrinin açıklaması sıkıntı. Kitapta yapmaya çalıştığım şey, bu sürecin nasıl işlediğini göstermek. Natürel bunu kendim de dahil olmak üzere kıssalarını anlattığım bireylerin eksiksiz hâle geldiğini ima etmeden yapmaya çalıştım. Bunun için, kimi berbat başlangıçlardan sonra ruhsal mükemmelliğe ulaşan insanların eski metinlerdeki kıssalarını anlattım.

Harun Michael Sugich

MENKIBELERİ GÜNÜMÜZ LİSANIYLA ANLATTIM

Başka bir çağdan olan anlatıları günümüze nasıl uyarladınız?

Modern hayatın baskı ve zorluklarıyla karşı karşıya kalan, düşünen, her samimi genç Müslüman; kitapta teselli, garanti ve ilham bulacak. Zira toplumsal, tarihi birçok mevzuyu farklı taraflarıyla ele alıyoruz. İlerledikçe duygusal akışa kapılacaklarını düşünüyorum. Bu ve evvelki kitabım “Ufuklardaki Ayetler” ile günümüzde kaybolmuş olan varlıklı İslam öykü anlatıcılığını çağdaş Müslüman anlatısıyla geri getirmeye çalışıyorum. Öteki bir çağdan olan bu anlatılar, vakitle sıkıcı hale geldi. İnsanlarda İslam’ın bir periyot gelişmeyi durdurduğu izlenimi bırakan bu menkıbeleri, bir mühlet sonra mevcut gerçeklikle ilişkilendirmemiz zorlaştı.

Kitap okuyucuya memnun bir son vadediyor mu?

Kitapta üstü kapalı umut ve merhamet bildirileri var. Birtakım kıssalar yürek burkuyor kimileri ise tuhaf. İnsan kalbinin dönüşümünü gösteren ve memnun sonla biten öyküleri özleyen okurların seveceğini düşünüyorum. Memnun sonlara inanıyorum zira Allah’ın uygun, bağışlayan, yumuşak, sevgi dolu ve merhametlilerin en merhametlisi olduğuna dair derin bir inancım var.

Her kısım yeni bir dönüşüm

Yedi kısmın öykü sırası neye nazaran şekillendi?

Her biri muhakkak bir dönüşüme odaklanan yedi kısma ayırdık. Birinci kısımda, hata, şiddet ve ahlaksızlık üzere karanlık geçmişe sahip insanların İslam’a geçiş kıssaları ele alınıyor. İkinci kısımda şartların ve iradenin bir ortaya gelince hayatın gidişatını nasıl değiştirebileceği işleniyor. Üçüncü kısım olan “Göçler” seyahatin nasıl kurtuluşa yol açabileceğini gösteriyor. “Fütûhât”ta ünlü birçok ismin, Senegal’de yaşayan çeşitli etnik kökenlerden insanları İslam’a davet ettiği öyküler yer alıyor. Beşinci kısım, “Birkaç Makûs Alışkanlık” günümüzün birtakım eksikliklerini, altıncı kısım ise “Talihli Serüvenler Dizisi”nde kendi seyahatimi anlatıyor. Yedinci kısım olan “Sonun Başlangıcı” ise manevi yolun bir yansıması ve mevzunun bir özetini sunuyoruz.

Yorum yapın